İletişim  

 

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
Senay Ergün

Telefon: 0212 771 46 36

Telefon: 0212 771 48 98
Email: senayergun@prizmapress.com

 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli
Sibel Kuru
Telefon: 0212 771 46 36

Telefon: 0212 771 48 98
Email: sibelkuru@prizmapress.com